Technologia


NASTĘPNA STRONA ->


English
Version

Drewno – naturalny materiałSurowiec, jakim jest drewno jest najdłużej znanym materiałem w historii ludzkości. Po dziś dzień nie stracił on swej szczególnej pozycji i cały czas jest obecny w naszym życiu. Po pierwsze wiąże się to z jego dużą dostępnością, gdyż jest surowcem odrastającym, oraz z możliwością jego łatwej obróbki. Ponadto drewno fascynuje nas ze względu na swą oryginalność i naturalność. Bez względu na to, czy w domu w postaci mebli, podłóg czy boazerii lub też w ogrodzie w postaci altanki, pawilonu, płotu czy skrzynki na kwiaty – drewno zawsze wywołuje uczucie naturalnego ciepła, bezpieczeństwa i niezawodności. Drewno jest naturalnym materiałem a tym samym w szczególności w ogrodzie narażony jest na działanie najróżniejszych czynników, powodujących jego niszczenie. Szczególnie w celu ochrony przed grzybami i owadami nasze drewno poddawane jest obróbce chemicznej w procesie impregnacji ciśnieniowej w autoklawie, czego efektem wizualnym jest zielonkawe zabarwienie. Dzięki temu procesowi drewno przez długi okres czasu podlega ochronie w przypadku jego stosowania nad poziomem gleby. Trwałość drewna znajdującego się w podłożu zależy ponadto w bardzo dużej mierze od rodzaju gleby, wilgotności i temperatury podłoża, od kontaktu z innymi materiałami organicznymi (np: z korą) jak i od tego, czy podczas obróbki drewna przestrzegane były stosowne przepisy. W tym zakresie winni Państwo w szczególności wykorzystać możliwości konstrukcyjnej ochrony drewna (tzn. możliwości technicznych mających na celu uniknięcie bezpośredniego kontaktu drewna z glebą, jak na przykład na stronie 40, 41). Podczas gdy impregnacja chemiczna w przypadku sosny i świerku jest nieunikniona, to z tego procesu można zrezygnować w przypadku drewna modrzewiowego ze względu na występowanie naturalnej ochrony dzięki zawarto ści żywicy. Dlatego też oferujemy Państwu wszystkie produkty również w modrzewiu.

Jakość i dalsza obróbka drewnaSurowiec, jakim jest drewno jest najdłużej znanym materiałem w historii ludzkości. Po dziś dzień nie stracił on swej szczególnej pozycji i cały czas jest obecny w naszym życiu. Po pierwsze wiąże się to z jego dużą dostępnością, gdyż jest surowcem odrastającym, oraz z możliwością jego łatwej obróbki. Ponadto drewno fascynuje nas ze względu na swą oryginalność i naturalność. Bez względu na to, czy w domu w postaci mebli, podłóg czy boazerii lub też w ogrodzie w postaci altanki, pawilonu, płotu czy skrzynki na kwiaty – drewno zawsze wywołuje uczucie naturalnego ciepła, bezpieczeństwa i niezawodności. Drewno jest naturalnym materiałem a tym samym w szczególności w ogrodzie narażony jest na działanie najróżniejszych czynników, powodujących jego niszczenie. Szczególnie w celu ochrony przed grzybami i owadami nasze drewno poddawane jest obróbce chemicznej w procesie impregnacji ciśnieniowej w autoklawie, czego efektem wizualnym jest zielonkawe zabarwienie. Dzięki temu procesowi drewno przez długi okres czasu podlega ochronie w przypadku jego stosowania nad poziomem gleby. Trwałość drewna znajdującego się w podłożu zależy ponadto w bardzo dużej mierze od rodzaju gleby, wilgotności i temperatury podłoża, od kontaktu z innymi materiałami organicznymi (np: z korą) jak i od tego, czy podczas obróbki drewna przestrzegane były stosowne przepisy. W tym zakresie winni Państwo w szczególności wykorzystać możliwości konstrukcyjnej ochrony drewna (tzn. możliwości technicznych mających na celu uniknięcie bezpośredniego kontaktu drewna z glebą, jak na przykład na stronie 40, 41). Podczas gdy impregnacja chemiczna w przypadku sosny i świerku jest nieunikniona, to z tego procesu można zrezygnować w przypadku drewna modrzewiowego ze względu na występowanie naturalnej ochrony dzięki zawarto ści żywicy. Dlatego też oferujemy Państwu wszystkie produkty również w modrzewiu. Jakość naszych wyrobów ma dla nas znaczenie priorytetowe. Dlatego też wstępnego wyboru drzewa dokonujemy już w lesie. Obróbce poddajemy tylko dobrej jakości drewno z pnia drzewa. Ponadto po przeprowadzeniu cięciu drzewa, konsekwentnie poddaje się je dalszej kontroli i sortuje do dalszej obróbki. Zwraca się przy tym uwagę na odpowiednią wilgoć drewna do obróbki i do impregnacji. Mimo wszystko wystąpić mogą suche pęknięcia i drobne skręcenia drewna. Podobnie jak wyciek żywicy (pęcherze żywiczne) oraz różnice w zakresie kolorystyki drewna należą do jego naturalnych cech i należy je zaakceptować. To samo tyczy się „szarzenia” drewna na skutek ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Na skutek „pęcznienia oraz kurczenia się” drewna zachodzi możliwość poluzowania się łączeń. Dlatego też prace zwi ązane z regularnym malowaniem olejami i farbami, nakładaniem powłok ochronnych jak i dokręcaniem połączeń konstrukcyjnych należą do standardowej pielęgnacji drewna. W przypadku wyrobów poddawanych impregnacji ciśnieniowej zielonkawe zabarwienie na powierzchni drewna ze względu na różne procesy fotochemiczne może się od siebie różnić. Z racji tego, że występowanie tego zjawiska zależy od intensywności światła, nie mamy na nie żadnego wpływu i nie podlega ono reklamacji. Różnice te jednak znikają po zamalowaniu drewna farbami.

Szczególne cechy naszych wyrobówPo zwykłym heblowaniu drewno jest ponownie szlifowane a krawędzie - w odróżnieniu od wyrobów innych producentów - wygładza się do postaci zaokrąglonej. Tym samym nasze wyroby mają znacznie gł adszą powierzchnię, która nie tylko korzystniej wygląda i jest przyjemniejsza w dotyku, lecz również powoduje, że deszcz szybciej z niej spływa, dzięki czemu zwiększa się żywotność drewna. Elementy szczególnie narażona na niszczenie jak np: ramy furtek czy bram, wykonywane są z drewna klejonego. Dzięki temu do minimum ogranicza się efekt skręcenia drewna. Wszystkie połączenia narożne łączone są w sposób tradycyjny a szerokie elementy ram skręcane są dodatkowo śrubami ukrytymi. Nasze wyroby produkowane są wyłącznie przez wykwalifikowanych do tego celu pracowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać specjalne życzenia naszych klientów i produkować wyroby zgodnie z przedłożonymi nam rysunkami. Ponadto chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dostarczamy produkty o wymiarach widniejących w naszym katalogu, podczas gdy choćby w przypadku płotów osłonowych innych producentów przy założeniu, że podawane wymiary są takie same, wymiar efektywny jest mniejszy o 1 – 2 cm. Wszystkie produkty wykonywane są z drewna certyfikowanego (certyfikat FSC). Tym samym wykorzystujemy wyłącznie drewno z lasów eksploatowanych w sposób ekologiczny. Ponadto używamy wyłącznie środków do impregnacji, dopuszczonych przez unijne instytucje nadzoru budowlanego.NASTĘPNA STRONA ->